ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7556 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7556
Година: 2023
Съдебен състав: 66
Входящ номер: 29083
Дата на подаване: 7.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 19.10.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 07.11.2023 г. 10:15 ч. Решено