ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11245 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 11245
Година: 2023
Съдебен състав: 47
Входящ номер: 42337
Дата на подаване: 24.11.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 28.11.2023 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 16.01.2024 г. 14:40 ч. Решено