ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2246 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2246
Година: 2023
Съдебен състав: 5
Входящ номер: 9337
Дата на подаване: 7.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.04.2023 г. 10:55 ч. Решено