ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9276 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9276
Година: 2023
Съдебен състав: ХVІІ к.с.
Входящ номер: 34282
Дата на подаване: 28.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 03.11.2023 г. 14:00 ч. Решено - решението потвърдено