ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3769 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 3769
Година: 2022
Съдебен състав: 25
Входящ номер: 15417
Дата на подаване: 26.4.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 10.10.2022 г. 10:30 ч. Решено

Ищец Ответник
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД Ч/З ГЛ. ЮРК. ГЕРГАНА КРЪСТЕНОВА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ