ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8048 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8048
Година: 2023
Съдебен състав: 75
Входящ номер: 30552
Дата на подаване: 21.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 30.10.2023 г. 14:20 ч. Пренасрочено
Открито 02.11.2023 г. 10:40 ч. Решено