ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8544 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8544
Година: 2023
Съдебен състав: 43
Входящ номер: 31948
Дата на подаване: 4.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 08.11.2023 г. 10:40 ч. Решено