ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1476 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1476
Година: 2023
Съдебен състав: 72
Входящ номер: 6295
Дата на подаване: 15.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 12.04.2023 г. 15:00 ч. Решено