ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8537 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8537
Година: 2023
Съдебен състав: X к.с.
Входящ номер: 31928
Дата на подаване: 4.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.10.2023 г. 09:40 ч. Решено - решението потвърдено