ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1126 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1126
Година: 2023
Съдебен състав: 66
Входящ номер: 4771
Дата на подаване: 6.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 28.03.2023 г. 11:45 ч. Отложено
Открито 25.04.2023 г. 12:00 ч. Решено