ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11810 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 11810
Година: 2023
Съдебен състав: 19
Входящ номер: 44563
Дата на подаване: 11.12.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.01.2024 г. 10:30 ч. Решено
Закрито 13.02.2024 г. 00:00 ч. Допълнително решение