ДАННИ ЗА ДЕЛО № 380 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 380
Година: 2023
Съдебен състав: XІІІ к.с.
Входящ номер: 1461
Дата на подаване: 13.1.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 10.03.2023 г. 13:30 ч. Решено - решението потвърдено