ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10083 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 10083
Година: 2023
Съдебен състав: XXIV к.с.
Входящ номер: 37400
Дата на подаване: 20.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 02.02.2024 г. 10:40 ч. Решено - решението потвърдено