ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8070 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8070
Година: 2023
Съдебен състав: 22
Входящ номер: 30626
Дата на подаване: 21.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 10.11.2023 г. 09:00 ч. Решено