ДАННИ ЗА ДЕЛО № 12933 / 2019

Обратно в търсене


Номер на дело: 12933
Година: 2019
Съдебен състав: 31
Входящ номер: 34569
Дата на подаване: 14.11.2019 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 02.03.2020 г. 13:50 ч. Отложено
Открито 16.03.2020 г. 13:00 ч. Пренасрочено
Открито 18.05.2020 г. 13:30 ч. Решено

Ищец Ответник
НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ НЕДЕЛЧЕВ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС