ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9458 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9458
Година: 2023
Съдебен състав: ХVІІІ к.с.
Входящ номер: 35008
Дата на подаване: 4.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 03.11.2023 г. 11:15 ч. Решено - отменя решението и постановява ново