ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11499 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 11499
Година: 2022
Съдебен състав: 62
Входящ номер: 46237
Дата на подаване: 20.12.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 26.10.2023 г. 14:30 ч. Решено