ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9318 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9318
Година: 2023
Съдебен състав: 70
Входящ номер: 34452
Дата на подаване: 29.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 07.11.2023 г. 14:30 ч. Решено