ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5950 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5950
Година: 2023
Съдебен състав: 30
Входящ номер: 23581
Дата на подаване: 23.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 25.10.2023 г. 14:00 ч. Решено