ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10067 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 10067
Година: 2020
Съдебен състав: XІІ к.с.
Входящ номер: 31916
Дата на подаване: 13.10.2020 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.11.2020 г. 14:15 ч. Отложено
Открито 29.01.2021 г. 09:30 ч. Спряно

Ищец Ответник
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ АД