ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10013 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 10013
Година: 2022
Съдебен състав: 63
Входящ номер: 39310
Дата на подаване: 2.11.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 25.01.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 22.02.2023 г. 14:00 ч. Решено