ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9645 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 9645
Година: 2022
Съдебен състав: 14
Входящ номер: 37569
Дата на подаване: 21.10.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.01.2023 г. 10:50 ч. Отложено
Открито 20.02.2023 г. 11:40 ч. Решено