ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6532 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6532
Година: 2023
Съдебен състав: 54
Входящ номер: 25782
Дата на подаване: 10.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 19.10.2023 г. 11:00 ч. Решено