ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11420 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 11420
Година: 2022
Съдебен състав: 2
Входящ номер: 45952
Дата на подаване: 16.12.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 31.01.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 14.03.2023 г. 09:30 ч. Пренасрочено
Открито 06.04.2023 г. 09:30 ч. Решено