ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2188 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2188
Година: 2023
Съдебен състав: 37
Входящ номер: 9076
Дата на подаване: 6.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 18.04.2023 г. 14:35 ч. Решено