ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2069 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 2069
Година: 2020
Съдебен състав: 60
Входящ номер: 6202
Дата на подаване: 21.2.2020 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 15.10.2020 г. 14:15 ч. Отложено
Открито 11.03.2021 г. 13:40 ч. Отложено
Открито 27.05.2021 г. 14:30 ч. Решено