ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6015 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6015
Година: 2023
Съдебен състав: 27
Входящ номер: 23884
Дата на подаване: 26.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 29.06.2023 г. 00:00 ч. Без движение
Открито 17.10.2023 г. 09:50 ч. Решено