ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7939 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7939
Година: 2023
Съдебен състав: 5
Входящ номер: 30242
Дата на подаване: 16.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.11.2023 г. 10:00 ч. Решено