ДАННИ ЗА ДЕЛО № 198 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 198
Година: 2021
Съдебен състав: 11
Входящ номер: 662
Дата на подаване: 11.1.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.09.2021 г. 13:30 ч. Решено

Ищец Ответник
"ФИШ ФАРМ БГ" ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ чрез АДВ. МИРОСЛАВ СТАЙКОВ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ/ИАРА/