ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11346 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 11346
Година: 2022
Съдебен състав: 24
Входящ номер: 45655
Дата на подаване: 15.12.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.09.2023 г. 13:50 ч. Отложено
Открито 20.12.2023 г. 13:30 ч. Решено