ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4890 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 4890
Година: 2021
Съдебен състав: 32
Входящ номер: 17456
Дата на подаване: 20.5.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 16.06.2021 г. 10:40 ч. Отложено
Открито 30.06.2021 г. 09:15 ч. Отложено
Открито 11.08.2021 г. 09:40 ч. Отложено
Открито 13.08.2021 г. 10:00 ч. Решено

Ищец Ответник
ГЕОРГИ ТОШКОВ ЖЕЛЕВ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ