ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5839 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5839
Година: 2023
Съдебен състав: 8
Входящ номер: 23056
Дата на подаване: 20.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 18.10.2023 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 15.11.2023 г. 10:00 ч. Решено