ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2643 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2643
Година: 2023
Съдебен състав: 60
Входящ номер: 10879
Дата на подаване: 17.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 12.05.2023 г. 00:00 ч. Без движение
Открито 22.06.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 09.11.2023 г. 13:55 ч. Решено