ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1697 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1697
Година: 2023
Съдебен състав: 10
Входящ номер: 7328
Дата на подаване: 21.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.04.2023 г. 10:00 ч. Решено