ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11725 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 11725
Година: 2021
Съдебен състав: 62
Входящ номер: 40951
Дата на подаване: 23.11.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.03.2022 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 30.06.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 17.11.2022 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 02.03.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 11.05.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 09.11.2023 г. 13:30 ч. Решено