ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3863 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 3863
Година: 2023
Съдебен състав: 31
Входящ номер: 15696
Дата на подаване: 24.4.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 17.07.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 30.10.2023 г. 13:50 ч. Решено