ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2765 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2765
Година: 2023
Съдебен състав: X к.с.
Входящ номер: 11418
Дата на подаване: 22.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 12.05.2023 г. 10:00 ч. Разпореждане по дело
Открито 19.01.2024 г. 10:25 ч. Решено