ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1334 / 2024

Обратно в търсене


Номер на дело: 1334
Година: 2024
Съдебен състав: 12
Входящ номер: 5014
Дата на подаване: 7.2.2024 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 16.02.2024 г. 11:30 ч. ---