ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4456 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 4456
Година: 2023
Съдебен състав: 34
Входящ номер: 16953
Дата на подаване: 4.5.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 12.09.2023 г. 14:15 ч. Отложено
Открито 19.12.2023 г. 14:15 ч. Решено