ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7970 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 7970
Година: 2022
Съдебен състав: 24
Входящ номер: 31368
Дата на подаване: 29.8.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 07.11.2022 г. 00:00 ч. Прекратено

Ищец Ответник
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ