ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11306 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 11306
Година: 2023
Съдебен състав: 26
Входящ номер: 42592
Дата на подаване: 27.11.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 16.01.2024 г. 09:15 ч. Решено