ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5143 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 5143
Година: 2021
Съдебен състав: 69
Входящ номер: 18519
Дата на подаване: 28.5.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.06.2021 г. 10:45 ч. Отложено
Открито 06.10.2021 г. 10:00 ч. Решено

Ищец Ответник
МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ЗАЕДНО ОТ АТИЛА ЙЕНИСЕН И ФИЛИП АНАСТАСИУ чрез АДВ. КРАСЕН КИСКИНОВ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ПРИ ЦУ НА НАП СОФИЯ