ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2019 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2019
Година: 2023
Съдебен състав: 2
Входящ номер: 8487
Дата на подаване: 28.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 01.03.2023 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 20.04.2023 г. 10:00 ч. Решено