ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10022 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 10022
Година: 2023
Съдебен състав: XXIV к.с.
Входящ номер: 37191
Дата на подаване: 19.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 10.11.2023 г. 10:15 ч. Решено - решението потвърдено