ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7718 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7718
Година: 2023
Съдебен състав: 33
Входящ номер: 29602
Дата на подаване: 10.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 16.11.2023 г. 14:30 ч. Решено
Закрито 29.02.2024 г. 00:00 ч. Допълнително определение