ДАННИ ЗА ДЕЛО № 549 / 2024

Обратно в търсене


Номер на дело: 549
Година: 2024
Съдебен състав: 65
Входящ номер: 2063
Дата на подаване: 17.1.2024 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.01.2024 г. 14:00 ч. Решено