ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11286 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 11286
Година: 2022
Съдебен състав: 65
Входящ номер: 45331
Дата на подаване: 13.12.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.03.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 26.04.2023 г. 10:00 ч. Решено