ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4930 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 4930
Година: 2023
Съдебен състав: 29
Входящ номер: 19702
Дата на подаване: 25.5.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 10.07.2023 г. 09:45 ч. Пренасрочено
Открито 25.09.2023 г. 10:00 ч. Пренасрочено
Открито 23.10.2023 г. 10:15 ч. Решено