ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6955 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6955
Година: 2023
Съдебен състав: 17
Входящ номер: 27343
Дата на подаване: 20.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.10.2023 г. 14:30 ч. Пренасрочено
Открито 20.11.2023 г. 14:45 ч. Отменен ход по същество
Открито 05.02.2024 г. 14:30 ч. Решено