ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8910 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8910
Година: 2023
Съдебен състав: 22
Входящ номер: 33082
Дата на подаване: 18.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 10.11.2023 г. 09:00 ч. Решено